VELKOMMEN!

SkriveSkud er en ny skriveserie fra Gyldendal til 3.-6. klasse, som er udarbejdet og afprøvet med udvalgte klasser af Erica Price Stjernø & Sabine Birch Larsen.
Materialet til 3. og 4. klasse er udkommet 2018/2019, og flere klassetrin følger efter.


Her på skriveskud.gyldendal.dk finder du bl.a. samtlige arbejdsark til gratis udprintning.

Anna Margrethe Kjærgaard står bag seriens vignetter og forsideillustration.
Grethe Bruun har stået for den grafiske tilrettelæggelse.

Læs Folkeskolens anmeldelse af SkriveSkud.

Gå til seriens lærervejledning.Når vi vil udvikle elevernes ’skriveoverskud’

SkriveSkud præsenterer eleverne for skriveoplæg, der er kreative, let tilgængelige og lige til at gå ombord i. Det skal være sjovt og vedkommende at skrive på mellemtrinnet. Det handler om at udvikle elevernes skrivelyst og deres evner til at samarbejde om skriveprocessens faser: førskriveskriverevidere og færdiggøre

Eleverne inddrages i en slags miniprojekter, hvor de skriver tekster i kontekst, skriver tekster sammen og alene, giver makkerrespons og sætter prikket over i’et på tekster, der efterfølgende skal bruges til noget. 

Skrivning i en motiverende og meningsskabende kontekst

Skriveskud er skriveundervisning med et formål, og det er vigtigt, at eleverne oplever, at der i de fleste tilfælde er reelle modtagere i den anden ende, der interesserer sig for det, de skriver. 

Med SkriveSkud skal eleverne opdage, at det gør en forskel, at de skriver, og at det er sjovt og nødvendigt at redigere, finpudse og gøre sig umage.


Giv eleverne mulighed for et afvekslende skrivearbejde

Materialet lægger der op til, at eleverne skriver i en bred vifte af genrer; i forskellige kommunikations-situationer, teksttyper og fremstillingsformer. 

Eleverne skal skrive korte tekster, lange tekster, meget gennemarbejdede tekster og ’hurtige’ tekster. Det sker i materialets tre typer af aktiviteter: SpireOpgave,SkriveSkud og VækstHus. Undervejs støttes eleverne af tydelige skriveordrer, modeltekster og skriverammer.